Openingsuren
maandag 13.30u - 18.30u
dinsdag - vrijdag 08.30u - 12.00u 13.30u - 18.30u
zaterdag 08.30u - 12.00u 13.30u - 18.00u
zondag 09.00u - 12.00u
Globus Bazar NV
Rijksweg 35, 8860 Lendelede
Tel: 051 30 33 57
Fax: 051 31 34 33
E: info@globusbazar.be

Info

Algemene verkoopsvoorwaarden

Eigendomsvoorbehoud: 
Modelclausule - Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke de klant uit de verkoopsovereenkomst voortbloeien, blijven de geleverde goederen uitsluitende van de leverancier en kunnen deze in geval van niet-betaling door de leverancier teruggevorderd zelfs indien de goederen zich bevinden bij een derde. De klant verbindt zich ertoe om de goederen te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken alvorens moet de klant de leverancier hiervan onverwijld in kennis stellen. De leverancier mag zich de zaken eigenen in geval van niet-betaling. Ondanks het eigendomsvoorbehoud gaat het risico met etrekking de gelverde goederen meteen bij levering over op de klant.
Verkoopsvoorwaarden: 
1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Lendelede op de factuurdatum enige aftrek;
2. De klachten moeten ons toekomen uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen;
3. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van domicilie van de verkoper bevoegd;
4. In geval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige wordt, na vergeefse ingebreekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 EUR en een maximum van 1900 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.